Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluiten Rozenhave en de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Bij aanvragen voor toestemming of verdere informatie richt u zich tot info@rozenhave.nl.
© Copyright 2000 Rozenhave. Alle rechten voorbehouden.

 

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Rozenhave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.  Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Rozenkwekerij Rozenhave, Meijerinksweg 4
7448 RG Haarle

 

Bepaalde links van andere sites verwijzen naar de website van Rozenhave. Rozenhave waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert Rozenhave geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze websites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

Rozenhave zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Rozenhave biedt u ten allen tijde de mogelijkheid om aan te geven of u uw informatie voor bijkomende doeleinden, zoals direct marketing, wilt laten gebruiken.

 

voor toestemming e-mail naar info@rozenhave.nl

Met vriendelijke groet,